عقد بيع دراجة نارية Acte De Vente Cyclomoteur

 

A Ville .le……………………….

Acte De Vente Cyclomoteur
Je soussigné :…………………………………………………………………………………….
CIN:……………………………………………………………………………………………………
Nationalité :………………………………………………………………………………………
Demeurant à :……………… ………………………….………………………….……………

Déclare avoir vendu par le présent en état d’occasion portant signalement suivants :
    

Numéro D’ORDRE :

Marque:……………… ………………………….…………………………………………………
Type:……………… ………………………….………………………….…………………………..
N° moteur :……………… ……………………….………………………….………………….
N° Châssis :……………… ……………………….………………………………………………
Date de mutation :……………… ………………………….………………………………...

A Mr :……………… ………………………….………………………….………………………….
Nationalité :………………………………………………………………………………………..
CIN:……………… ………………………….………………………….…………………………….
Demeurant à:……………… ………………………….…………………………………………

•    Le vendeur confirme que ces informations correspondent bien au bien vendu pour autant qu’il sache.
•    L’acheteur accepte cet acte de vente et comprend que l’article est vendu “en état” et sans aucune garantie.

Vendeur                                                   Acheteur

 
إرسال تعليق

Post a Comment (0)

أحدث أقدم